Krtkovanie je súčasťou nášho života

Pitnú vodu však dnes a denne používame z rovnakého zdroja. Nech sa jedná o vodu zo studne alebo z verejného vodovodu, sme ňou denne ovplyvňovaný. Tým je umocnený význam aj veľmi nízkych koncentrácií škodlivín, z nich niektoré sa v tele kumulujú aby Vaša pitná voda bola vysoko kvalitná. Len taká voda bude priateľská voči vášmu zdraviu. Naviac ale Vám bude prinášať dennodenné drobné radosti: je totiž chutná a nepáchne treba pravidelne robiť čistenie potrubii.

pipeline-1566044_640

V odborných stanoviskách krtkovanie Nitra ab-krtkovanie sa konštatuje, že jedinou výnimkou, kedy môže byť úprava vody pomocou reverznej osmózy tolerovaná je, ak jediným dostupným zdrojom pitnej vody je voda s vysokou mineralizáciou, ktorú nie je možné znížiť žiadnym iným spôsobom úpravy. Dôležité je poznať skutočnú závadnosť vašej pitnej vody a jej znečistenie a čistenie potrubii. Jedine pri vyššom obsahu znečistenia alebo potrebe spracovania morskej vody môžeme chápať reverznú osmózu ako menšie zlo. Vôbec však ako ideál čistenie potrubii vhodný pre úpravu pitnej vody na pitie prospievajúci nášmu zdraviu.
Voda je nevyhnutná pre každodenný život, ale v dnešnej dobe ešte stále veľa ľudí nemá vo svojich domoch prístup ku kvalitnej pitnej vode. Používajú teda vodu studničnú, vodu z prameňov, prípade vodu z potokov. Takáto voda nemá stabilnú kvalitu a je často kontaminovaná baktériami, čo môže spôsobovať značné zdravotné problémy.

valve-4835969_1280

Krtkovanie drezov, vaní, umývadiel, wc, stupačiek, kanalizácií, dažďových zvodov, bytov, rodinných domov, reštaurácií, barov, administratívych budov a iné. Zabezpečenie všetkých činností vedúcich k odstráneniu havárie, resp. poruchy v objekte v čo najkratšom čase. Naša havarijná služba ponúka rýchle a kvalitné odstránenie havarijného stavu vzniknutého v nehnuteľnosti prostredníctvom tímu odborne kvalifikovaných pracovníkov. Naše služby je možné využiť aj pri plánovaných opravách, údržbe, servise, montáži technologických zariadení, rekonštrukcii priestorov v objekte a podobne. Inštalatérske práce (kompletné), výmeny kanalizácií, ústredné kúrenie, ventily, radiátory. Výkopové práce na kanalizácie a ich výmeny. Trasovanie kanalizácií Výkopové práce, výmena vodomerov, montáže sifónov/výmeny, montáž sanity. Frézovanie potrubia od koreňov stromov. Vytyčovanie kanalizačných trás. Odpad a rozvody odpadu v RD a bytoch výmeny sifónov zapájanie pračiek, umývačiek riadu